"По принцип, не съм от хората, които знаят какво искат, но поне вече знам, че не искам теб."
- с.к. (via fuckofffdarling)

(via fuckofffdarling)

"А тя дори не подозира, че в ръцете си държи моите небеса."
- (via zrifil)

(via fuckofffdarling)

"Нощем човек измисля онова, от което има нужда."
- (via imbulgarian)
"Just fucking tell her. Right now. This is your sign."
- (via bl-ossomed)

(Source: aureate-dwale, via bl-ossomed)