"Music and sleep, two great ways to escape from everything."
- Unknown (via ohteenscanrelate)

(via g-ccii)

intimidatinglove:

И само една от твоите усмивки разбива милион сърца.

"С теб любовта на лудост е равно."
- (via iambulgarian)

(via partofherwasalwayshiddenaway)

"Но сякаш нещото, което винаги не ми достигаше беше смелостта.."
- л.н. (via fu-ck-s)

blind-letters:

името ти се превръща
в глагол, когато е в 
моята уста

и честно ти казвам

просто никога
не си в минало време

Л.Й. 

(via bgxquotes)