"Never forget what a person says to you when they are angry."
- Henry Ward Beecher  (via h0odrich)

(Source: observando, via what-about-love-baby)

"като крадци
всички
сме влюбени
в откраднати
сърца"
- с.к. (via fuckofffdarling)

(via elle-roche)

"Make it happen. Shock everyone."
- (via organicafe)

(Source: thetwopieceproject, via oppsyydaisyy)

"

понякога стига
да знаеш
че има кой
да те изчака
да те посрещне
да ти прости
разни неща
да ти сипе вино
без да ти брои
чашите
да те завие
старателно
като подпъхне
крайчетата
на одеалото
да ти разтвори
витамин сутринта
и да ти стопли
супата или душата
когато е нужно

понякога стига
да знаеш
че има кой
и че тебе те има
някой.

Aвгустин Господинов

"
- (via alanis96)

(via elle-roche)